NIBE Group

Från och med 2019 höjer Boverket sina krav på energihushållning i fastigheter, vilket ställer landets fastighetsägare inför en tuff utmaning. Till fastigheter där det idag finns frånluftsventilation utan återvinning, är NIBE AirSites GreenMaster HP den trygga och tysta lösningen.

Genom ett samarbete med NIBE har vi tagit fram en fantastisk energibesparande lösning, med fokus på trygghet och låga ljudnivåer. Med kylmoduler från välkända NIBE, inkapslade i maximal ljudisolerande och vibrationsdämpande isolering, och högkvalitativa ventilationsaggregat från NIBE AirSite, så är GreenMaster HP lösningen för dig som vill ha ett tryggt och tyst energibesparande.

GreenMaster HP skiss

Dokumentation GreenMaster HP


  Benämning Uppladdad
Ladda ner IHB IHB GreenMaster-HP 12, 16 (SE) 2020-12-07
Ladda ner användarmanual IHB GreenMaster-HP 12/12, 16/12, 16/15, 16/20, 16/30 (SE) 2020-05-29
Ladda ner Transport- och installationsmanual OHB GreenMaster-HP 12, 16 (SE) 2017-10-04
Ladda ner MODBUS register lista OHB GreenMaster-HP 12/12 (SE) 2017-10-04
Ladda ner MODBUS register lista OHB GreenMaster-HP 16/12, 16/15, 16/20, 16/30 (SE) 2017-10-04

Mer information