NIBE Group

Begär offert nu »

- med frisk luft och låga energikostnader

Den centrala ventilationsanläggningen från AIR-SITE med värmeåtervinning är den optimala lösningen när det gäller att säkra en energimässigt och kontrollerad ventilation av både nya och renoverade hus.

Ventilationsanläggningen
Med en ventilationsanläggning sugs uteluften in via en fläkt och luften filtreras från damm, hälsoskadliga ämnen och pollen. Med hjälp av en värmeväxlare tillförs värme till inblåsningsluften från utsugningsluften utan att eventuell lukt följer med.

Därefter fördelas luften till de separata rummen via ett kanalsystem. Ett annat kanalsystem transporterar den fuktiga och dåliga luften ut från de fuktiga rummen via värmeväxlaren, där avges värme till den kalla och friska uteluften innan den fortsätter ut.

Air-Site ECO190

Lägre uppvärmningskostnader
Värmeåtervinning leder till lägre uppvärmningskostnader. Värmeåtervinning betyder att värmen som finns i utsugningsluften överförs till inblåsningsluften via en värmeväxlare. På så sätt återvinns upp till 94 % av värmeenergin ur den använda inomhusluften.

Läs mer om ECO 190 här

Mer information

pdf icon ECO190 sv

Begär offert nu »