NIBE Group

Enligt direktiv 2009/125/EG skall energirelaterade produkter bli mer miljövänliga, där den viktigaste aspekten är energibesparningar och därmed minska utsläppen av växthusgaser. Sedan den 1:e januari 2016 gäller denna förordning och Air-Site är ett av företagen som ligger i framkant när det gäller energisparande ventilationsenheter. Dessutom skärps kraven på oss tillverkare ännu mer den 1:e januari 2018.

Air Site EkodesignVi välkomnar kraven på högre temperaturverkningsgrad, bättre fläkteffektivitet och att luftbehandlingsaggregaten måste vara utrustade med styrutrustning för variabel fläkthastighet. Dessutom införs SFPint som ett nytt mått på den elektriska energiförbrukningen i luftbehandlingsaggregatet. Den utgår från mängden elektrisk energi som krävs för att pressa luften genom filter och värmeväxlaren.

Kraven på lägsta temperaturverkningsgrad för rotorer och plattvärmeväxlare är satta till 63%. Från 2018 höjs detta krav till 73%

Kraven på lägsta temperaturverkningsgrad för vätskebaserade batteriåtervinningssystem är satta till 63%, och motsvarande höjning är till 68% 2018.

Krav på lägsta fläkteffektivitet finns också med för de enkelriktade luftbehandlingsaggregaten.

Dessutom måste vi som tillverkare redovisa en rad prestanda, knutet till just ekodesign, kring varje aggregat. Detta görs i vårt Greenmaster aggregatvalsprogram som är nedladdningsbart här på vår hemsida. För att det skall bli lätt att hitta denna information har vi samlat all information som är knutet till ekodesign på en och samma sida i våra körningar.

Isärtagningsbeskrivningar

Isärtagning ZIEHL-ABEGG

Isärtagning ebmpapst

Mer information

Vill du veta mer om oss eller är du intresserad av att få information om våra produkter?

Ring 031-311 32 00 eller skicka ett mail via vårt kontaktformulär.