NIBE Group

Dubbel plattvärmeväxlare från Air-Site

Air-Sites luftbehandlingsaggregat GreenMaster-XXL använder två plattvärmeväxlare i serie, vilket innebär mycket hög verkningsgrad. Tilluften får en rak ström genom växlarna och passerar sedan de viktiga sektionsavfrostningsspjällen. Frånluften regleras via ett förbigångsspjäll över värmeväxlarna och går vertikalt i två steg genom växlarna vid värmebehov. Detta innebär effektivare kondensering än vad traditionella motströmsväxlare klarar av. Rengöring av växlarnas frånluftsdel underlättas med denna layout.

GreenMaster-XXL överför ingen lukt mellan frånluft och tilluft.

Levereras med sektionsavfrostning som standardfunktion.

Läs mer om GreenMaster-XXL och Air-Sites andra luftbehandlingsaggregat i produktkatalogen under fliken "Mer information", bland dokumentationen nedanför eller kontakta Air-Site för offertförfrågan.

 

Dokumentation GreenMaster XXL


  Benämning Uppladdad
Ladda ner användarmanual GreenMaster Användarmanual 2017.1 (SE) 2017-02-24
Ladda ner Transport- och installationsmanual GreenMaster Transport- och installationmanual 2017.1 (SE) 2017-02-17
Ladda ner Servicemanual GreenMaster Servicemanual 2017.1 (SE) 2017-02-17
Ladda ner MODBUS register lista GreenMaster MODBUS TCP Register List GMA/GMXXL v22 (ENG) 2018-08-31

 

Nedladdningsbara programfiler


  Benämning Uppladdad
Ladda ner Setupformulär Mjukvara för GMXXL v2.65 (För aggregat med kontroller T03-2) 2018-12-21
Ladda ner Setupformulär Mjukvara för GMXXL v2.8.0.3 (För aggregat med kontroller T03-3) 2019-10-14
Ladda ner Visual Viewer Visual Viewer v1.0 (Installationsprogram för setupformulär) 2017-02-17

Mer information