NIBE Group

Flow Chart with Customer designations

 • Flödesbild, skyltar och dokumentation projektanpassas efter kundens önskemål (se ovan)
 • Modbus TCP = Smart DUC
 • Manodo-kompetens inom aggregatleveransen
 • Magnelis (C5) filtergolv TF
 • Åldersbeständiga tryckslangar
 • Filtertryck i display (Pa)
 • Filter tätas mot aggregatram
 • Stabila ställbara fötter
 • Greenmaster-XXL (Dubbla plattvärmeväxlare)
  • Enklare rengöring
  • Sektionsavfrostning med höst- och vårfunktion = jämnare temperaturreglering
 • Servicevänlig placering av apparatlåda och kablage
 • Rekommenderas av Sunda Hus
 • Möjlighet till inkoppling av rökdetektorer och externa brandspjäll med återföring till apparatlåda
 • Sex tryckgivarmätningar standard (2 x Filter, 2 x Kanal, 2 x Fläktar)
 • Hög verkningsgrad
 • Hög kvalitet

Mer information

NIBE AirSite GreenMaster Onlinekatalog