NIBE Group

Oavsett vilken prioritering det är på inomhustemperaturen, är stora delar av året tillräckligt kallt för att frikyla skall vara det rätta alternativet i telekombodar.

Våra kunder som använder frikyla, men som också har kylmaskiner som backup, meddelar att dessa håller betydligt längre och att antalet akuta servicebesök är i stort sett obefintliga, eftersom kylmaskinerna används mindre än 10 % av årets timmar.

Teknikrum med enbart kylmaskiner ger dyra serviceresor och höga elräkningar.

Se tabellen nedan för uträkning av ägandekostnad mellan de tre ovan nämnda alternativen under en tioårsperiod.

Total cost of investment

Mer information

NIBE AirSite Frikyla Produktkatalog

NIBE AirSite Användarmanual DeltaMaster 48EC

NIBE AirSite Användarmanual DeltaMaster 230EC