NIBE Group

Tele- och bredbandsoperatörer, serverrumsägare samt entreprenörer från nedanstående länder köper DeltaMaster från Air-Site:

Sverige, Danmark, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Kroatien, Tjeckien, Slovakien, Belgien, Italien, Island, Armenien m.fl.

Ett urval av våra kunder som använder DeltaMaster:
Telenor, Ericsson, Teracom, Bross, Tele2, T-Mobile, Relacom, Eltel Networks, TDC, Caverion, TeliaSonera, Rejlers ingenjörsbyrå, KL Bro, Intego m.fl.

Många operatörer har enligt NDA kravet att inte deltaga i leverantörers referenslista.

Mer information

NIBE AirSite Frikyla Produktkatalog

NIBE AirSite Användarmanual DeltaMaster 48EC

NIBE AirSite Användarmanual DeltaMaster 230EC