NIBE Group

Frikyla med DeltaMaster 6L

DeltaMaster 48EC är en unik marknadslösning för telekomstationer. Funktionen innebär att ett friskluftsaggregat trycker in ren luft i rummet utan omblandning. Att skikta luften gör att varmluften stiger till taket och sedan ut via ett avluftsgaller.

DeltaMaster har en inbyggd temperaturgivare och anpassar automatiskt fläkthastighet efter behov, enligt de börvärden som är inställda i den medlevererade styrenheten.

NIBE AirSites populära styrenhet DeltaManager är full av funktioner! Förutom möjligheten att ange värden för justering och avläsning erbjuder DeltaManager även en rad andra funktioner. Bland annat erbjuds spjällstyrning som standardfunktion, larmlogg för de senaste larmerna, startsignal för kylmaskin, fler inkopplingsmöjligheter via analoga och digitala ingångar, avancerade nätverksfunktioner via Modbus TCP för fjärrstyrning och övervakning.

Vi har en lång tillbehörslista med bland annat luftvärmare, intagshuvar, avluftshuvar, jalusislutare, spjäll, takhuvar, galler, kommunikationsprodukter för övervakning m.m.

DeltaMaster 48EC är anpassade för telekom med 48 V matning. Våra avancerade styrenheter reglerar fläkten steglöst och har speciallägen för brand- eller strömbortfall. Det är dessutom väldigt enkelt att programmera om styrenheten om det önskas fler specialfunktioner.

Mer information

NIBE AirSite Frikyla Produktkatalog

NIBE AirSite Användarmanual DeltaMaster 48EC

NIBE AirSite Användarmanual DeltaMaster 230EC