NIBE Group

CarryMasterBärbar frikylefläkt lämpad för provisoriska kylbehov. Fläkten styrs med en temperaturregulator som reglerar fläkthastigheten enligt 10°C = 10 %... 45°C = 100 %

Innehåll:

· Fläkthölje i magnelis (C5), i olackat eller lackat utförande
· EC-fläkt med ytterrotormotor
· 1 st Tempgivarregulator
· 1 st Matningskabel 230V

Elektrisk data fläktenhet:

· Spänning 230 V
· Märkeffekt 170 W
· Märkström 1,45 A
· Varvtal 2900 rpm
· Ljudtrycksnivå 73,9 dBA

Fläktenhet, luftflöde, dimensioner och vikt:

· 210 l/s vid externt tryck 50 Pa samt rent filter
· Godkänd omgivande temperatur -25°C…+60°C
· Dimensioner: Se ritning på sid. 3
· Vikt 6 kg
· Max kylkapacitet 2 kW vid ΔT = 2-5 K

Klassificeringar enligt IEC:

· Fläktmotor: IP54
· Temperaturgivare: Protection Class II
· Kontaktdon: IP20

Tillbehör:

· Dimensionsövergång 200-160 mm
· Armerad plastslang 160 mm
· Filter M6 160x1500 mm
· Slangklämma 160 mm

 

CarryMaster som nodflaktCarryMaster som nödfläkt

CarryMaster går att använda som nödfläkt i de situationer då man vill snabbt ersätta befintlig ventilation.

1. Ställ upp CarryMastern på ett stadigt underlag, anslut följande:
a. Plastslangen (1), trä på förminskningsstosen och fixera med slangklämman
b. Filterslangen (2), trä på stosen och fixera med slangklämman

2. Anslut plastslangen till den aktuella inloppet

3. Se till att tempgivaren (3) är placerad 1,5m över över golv. Den får inte vara i luftströmmen från filterslangen

4. Anslut CarryMastern till ett uttag.

 

Mer information

NIBE AirSite Frikyla Produktkatalog

NIBE AirSite Användarmanual DeltaMaster 48EC

NIBE AirSite Användarmanual DeltaMaster 230EC