NIBE Group

Se i beräkningen nedan vad DeltaMaster kan göra för ditt företag!

  2-3 kW frikyla
Energiförbrukning/kWh
Besparing/år
Återbetalningstid
Årlig besparing av CO2
Aircondition
10950
0,-
Aldrig
0
DeltaMaster
438
12.614,-
20 månader
1051 kg
Aircondition + DeltaMaster
2537
10.100,-
40 månader
841 kg
5-6 kW frikyla
Energiförbrukning
Besparing
Återbetalningstid
Årlig besparing av CO2
Aircondition
24090
0,-
Aldrig
0
DeltaMaster
1183
27.498,-
15 månader
2282 kg
Aircondition + DeltaMaster
5804
21.943,-
27 månader
1820 kg
10-12 kW frikyla
Energiförbrukning
Besparing
Återbetalningstid
Årlig besparing av CO2
Aircondition
43800
0,-
Aldrig
0
DeltaMaster
1795
50.406,-
11 månader
4200 kg
Aircondition + DeltaMaster
10162
40.365,-
20 månader
3363 kg

Med DeltaMaster frikyla kan Ni minska användningen av dyr luftkonditionering i Ert teknikrum, glädja Ert företags ekonomi och gynna miljön. Air-Sites frikyla används i teknikrum med värmelaster på upp till 135 kW och kan antingen användas ensamt eller som tillägg till den traditionella kylanläggningen. DeltaMaster är flexibel och anpassar sig till kundernas behov. DeltaMaster är en bra investering som normalt har intjänat sig på mellan 1‐3 år. Den besparar både kunden från stora obehagliga elräkningar och är bra för miljön. DeltaMaster kan kontrolleras, styras och övervakas via Internet och anläggningen optimeras med gratis programvara från Air‐Site, bland annat för att möjliggöra ett konventionellt kylsystem. DeltaMaster frikyla använder sval luft från utsidan som matas in i teknikrummet. Den svala luften trycker varm luft uppåt, som transporteras vidare ut via ett galler, spjäll eller en avluftsjalusi. Om utomhustemperaturen är för hög kan frikylan automatiskt aktivera en traditionell kylmaskin, så att teknikrummet aldrig överhettas.

Frikyla från Air-Site kräver inte en certifierad installatör och kräver minimal service. Den kan levereras som en Plug & Play‐lösning, allt som behövs är ett hål i väggen för intag och ett för avluft. DeltaMaster levereras alltid med 2 års garanti.

Fördelar:

∙ Liten investering och låg driftkostnad
∙ Extremt låg Delta‐T
∙ Skonsam för miljön
∙ Förbättrar inneklimatet i teknikrummet
∙ Övervakning via internet
∙ Möjlighet att styra kylmaskin
∙ Steglös inställning
∙ Sparar upp till 90 % av energiförbrukningen
∙ Investeringen är återbetald inom 1‐3 år
∙ Minimal service

DeltaMaster renar luften effektivt med de speciella filterpåsarna och bidrar därmed till ett bättre inomhusklimat i teknikrummet. Air‐Sites avancerade styrenheter har massor av nyttiga funktioner; Avancerad fjärrstyrning/övervakning, loggning av larmer, start/stopp av kylmaskin, spjäll, extern värmare m.m. DeltaMasters unika filterlösning garanterar att ingen smuts och pollen förs in i rummet och att servicebehovet minskar betydligt. DeltaMasters filterpåsar bör vid normala förhållanden endast bytas vartannat år.

Ett nordiskt perspektiv

Sverige tillhör den gemensamma nordiska elmarknaden. Ett angreppssätt är därför att utgå från den nordiska elproduktionen, där 1 kWh (kilowattimme) i genomsnitt ger ca 100g utsläppt koldioxid. I länder där kol och gaseldning är större blir CO2-besparingen 300% större samt ekonomisk besparing ca 50-100% högre. Ovanstående värden är exempel på anläggningar med DeltaMaster-aggregat från Air-Site, samt med ett energipris på 1,2 SEK/kWh.

Mer information

NIBE AirSite Frikyla Produktkatalog

NIBE AirSite Användarmanual DeltaMaster 48EC

NIBE AirSite Användarmanual DeltaMaster 230EC