NIBE Group

Energiklasser GreenMaster HP produktetikett

HP-2 35°C/55°C HP-3 35°C/55°C HP-4 35°C/55°C HP-5 35°C/55°C
12 12-12 16-12 16-30
16 16 16-15
16-12 16-20 
16-15 16-30

 

Energiklasser GreenMaster HP systemetikett*

HP-2 35°C/55°C HP-3 35°C/55°C HP-4 35°C/55°C HP-5 35°C/55°C
12 12-12 16-12 16-30
16 16  16-15
16-12  16-20
16-15  16-30 

* Redovisad effektivitet för systemet tar även hänsyn till dess temperaturregulator