NIBE Group

Från och med 2019 höjer Boverket sina krav på energihushållning i fastigheter, vilket ställer landets fastighetsägare inför en tuff utmaning. Till fastigheter där det idag finns frånluftsventilation utan återvinning, är Air-Sites GreenMaster HP den trygga och tysta lösningen.

Genom ett samarbete med NIBE har Air-Site tagit fram en fantastisk energibesparande lösning, med fokus på trygghet och låga ljudnivåer. Med kylmoduler från välkända NIBE, inkapslade i maximal ljudisolerande och vibrationsdämpande isolering, och högkvalitativa ventilationsaggregat från Air-Site, så är GreenMaster HP lösningen för dig som vill ha ett tryggt och tyst energibesparande.

GreenMaster HP skiss

Dokumentation GreenMaster HP


  Benämning Uppladdad
Ladda ner användarmanual IHB GreenMaster-HP (SE) 2019-02-12
Ladda ner Transport- och installationsmanual OHB GreenMaster-HP VP-del 12, 16 (SE) 2017-10-04
Ladda ner MODBUS register lista OHB GreenMaster-HP VP-del 12-12 (SE) 2017-10-04
Ladda ner MODBUS register lista OHB GreenMaster-HP VP-del 16-12, 16-15, 16-20, 16-30 (SE) 2017-10-04

Mer information