NIBE Group

Systemutseende vid användning av filtermodul, frånluftsbatteri samt tomdel:

BoxMaster utseende med filtermodul, frånluftsbatteri samt tomdel.

BoxMaster kan kompletteras med filtermodul, frånluftsbatteri och tomdel för att bilda ett komplett frånluftssystem med filter och värmeåtervinning genom batteri. Detta bildar ett av marknadens mest prisvärda frånluftssystem med samma funktion som ett dyrare ventilationsaggregat.

Flödesbild vid användning av filtermodul. frånluftsbatteri samt tomdel:

BoxMaster flödesbild vid användning av filtermodul, frånluftsbatteri samt tomdel.

Mer information

BoxMaster produktkatalog