NIBE Group

Nyhetsarkiv

Air-Site presenterar idag fjärde och sista delen i höstens artikelserie om smarta styrsystem. Denna del handlar om det senaste tillskottet i Manager-serien, BlueManager.

BlueManager från Air-Site

BlueManager är en intelligent regulator för värmesystem. Den är programmerbar och anpassas enligt fastighetens specifikationer. Oavsett om det är radiatorsystem (värmevatten), varmvatten, kallvatten eller andra typer av värmesystem, kan BlueManager enkelt ställas in för önskade användningsområden.

Med BlueManager kan upp till fyra pumpar startas och stoppas. Upp till hela fem styrventiler kan regleras oberoende av varandra och fyra temperaturgivare samt två tryckgivare kan användas på de sex analogingångarna. Ytterligare temperaturgivare eller tryckgivare för exempelvis mätning kan läsas in digitalt via fältbuss. Fyra inbyggda tryckgivare kan också användas vid behov.

Intelligensen i BlueManager ligger inte bara i de olika anslutningsmöjligheterna. Regulatorerna i styrenheten kan kompenseras via kurvor med flera brytpunkter och samtidigt kaskadregleras med hjälp av referensgivare runt om i fastigheten.

BlueManager minskar kostnaderna och samlar värmesystemens olika komponenter i en central knutpunkt. Alla viktiga parametrar kan givetvis anpassas och programmeras in i kundens överordnade SCADA-system.

 BlueManager Flödesdiagram

 Använd länkarna nedan för att läsa andra avsnitt i artikelserien:

1. Inledning
2. GreenManager - Air-Sites avancerade styrsystem
3. GreenManager - Ett helhetskoncept
4. BoxManager förenar funktioner mellan separata fläktar
5. BlueManager förreglar fastighetens värmesystem
6. Sammanfattning

Nyhetsarkiv

Välkommen till NIBE AirSites nyhetsarkiv!

Klicka på en nyhetsrubrik i menyn för att visa respektive nyhet.