NIBE Group

Nyhetsarkiv

Idag presenterar vi tredje delen av vår artikelserie om Air-Sites styrsystem. Denna del handlar om hur en enkel fläkt kan bli smart med hjälp av BoxManager.

BoxManager förenar funktioner mellan separata fläktar.

BoxManager från Air-Site

Air-Sites BoxManager bygger på samma plattform som GreenManager och är specialanpassad för styrning av separata fläktsystem. Utökad Modbus-hantering som standard innebär att styrenheten kan agera server och klient på samma gång. Detta betyder att samlade komponenter som till exempel utetemperaturgivare, kanalgivare m.m. som delar på funktioner i en fastighet endast behöver kopplas in i en styrenhet. Alla övriga system läser sedan av dessa via Modbus. Att endast behöva använda en central givare skapar lättare hantering, minskar felmarginalerna, minimerar installationskostnaderna och förbättrar driftsäkerheten.

BoxManager är hjärnan i Air-Sites swing-out-fläktar BoxMaster och ingår alltid som en del av den färdiga produkten. SkyMaster (Air-Sites takfläktar) kan kompletteras med BoxManager, vilket vidgar möjligheterna till total kontroll över reglering, avläsning, loggning och larmhantering. Alla typer av övriga fläktar som t.ex. kanalfläktar, krypgrundsfläktar m.m. kan också dra nytta av funktionerna i BoxManager.

Air-Site har medverkat i ett flertal projekt där äldre fastigheter kopplas upp mot nyare SCADA-system. Att endast behöva installera en BoxManager per fläkt innebär stora kostnadsbesparingar gentemot omfattande kostnader för nya elcentraler.

 

BoxManager Flödesdiagram

 Använd länkarna nedan för att läsa andra avsnitt i artikelserien:

1. Inledning
2. GreenManager - Air-Sites avancerade styrsystem
3. GreenManager - Ett helhetskoncept
4. BoxManager förenar funktioner mellan separata fläktar
5. BlueManager förreglar fastighetens värmesystem
6. Sammanfattning

Nyhetsarkiv

Välkommen till NIBE AirSites nyhetsarkiv!

Klicka på en nyhetsrubrik i menyn för att visa respektive nyhet.