NIBE Group

Nyhetsarkiv

GreenManager från Air-Site


Air-Sites avancerade styrsystem

Med Air-Sites styrenhet för luftbehandlingsaggregat - GreenManager - kan man självklart styra de mest väsentliga funktionerna i aggregatserien GreenMaster. Men det går att göra så mycket mer!

Det här är första delen i vår artikelserie som handlar om möjligheterna i Air-Sites olika styrsystem för lokaler och fastigheter. I denna del presenterar vi standardfunktionerna i GreenManager och därmed också vilka funktioner som alltid följer med vid en komplett GreenMaster-leverans.

GreenManager levereras fullbestyckad och går att använda till alla olika modeller av GreenMaster. Styrenheten är programmerbar (PLC) och går att anpassa helt enligt kundens kravspecifikationer. Air-Site följer den öppna Modbus-standarden, vilket innebär att styrenheterna kan byggas in i befintliga system eller kompletteras med produkter från en mängd olika tillverkare.

Aggregatserien GreenMaster består av tre huvudsegment; Roterande värmeväxlare (GreenMaster-@), Dubbel plattvärmeväxlare med frånluftsbypass (GreenMaster-XXL) samt Frånluftsaggregat med värmeåtervinning (GreenMaster-C). Inför varje leverans programmeras och testas GreenManager tillsammans med den färdiga produkten och justeras efter orderns specifikation. 


 

GreenManager reglering för luftbehandlingsaggregat


Enkelhet

GreenManager kräver inga omfattande programmeringskunskaper. I Air-Sites medföljande programvara är det direkt möjligt att tilldela en analogingång till en temperaturgivare eller 0…10V-enhet (rökdetektor, differenstrycktransmitter eller liknande) om ändringar skulle behöva utföras på plats. Digitalingångar (9 st i standardutförande) kan användas för flera olika typer av brandlarm, tryckknapp för drift, närvarogivare, spjällindikationer, andra larm m.m. Specialfunktioner programmeras enkelt via PLC-gränssnitt eller kan ordnas av Air-Site på kort tid.

GreenManager innehåller 4 st förmonterade tryckgivare med genomföringsnipplar på utsidan för enkel åtkomst. Dessa används i de flesta fall för tryckindikering av till-/frånluftsfilter samt reglering av tryck i till-/frånluftskanal. De kan även användas för flödesmätning vid till-/frånluftsfläktar om aggregatet skall regleras till konstant flöde. I de fall kanaltryckreglering tillämpas använder Air-Site analoga differenstrycktransmittrar vid fläktarna, vilket innebär totalt 6 st tryckgivare i ett GreenManager standardsystem.

 

 

 


 

Funktioner i GreenManager

GMXXL-Flow

Det finns 5 st regulatorer i form av analoga 0…10V-utgångar i GreenManager. Reglering av till-/frånluftsfläktar baserat på tryck eller flöde samt värmeväxlare för temperaturreglering är förinställt på tre av utgångarna. De övriga två utgångarna kan användas till styrventiler, spjäll eller andra reglerande komponenter. I standardutförande är dessa två utgångar tilldelade till värme och kyla.

De nio digitala utgångarna används för att starta och stoppa pumpar, maskiner, spjällställdon samt förmedling av olika typer av larm.

Det är väldigt enkelt att ställa in vilken temperaturgivare som skall vara reglerande, vilka givare som skall nyttja kurvor för kompenserande börvärden, tidkanalsinställningar, driftparametrar, inläsning av externa enheter/komponenter via Modbus m.m.

Om fler (eller färre) funktioner och indikationer önskas i styrenhetens display är det lätt att åtgärda via överordnade system i efterhand. Air-Site lägger också stor vikt vid den specifika leveransen och hjälper gärna till att presentera slutkundens rätta komponentbeteckningar i såväl styrenhetens display som på typetiketter, kretsscheman och all övrig dokumentation.

Vår önskan är att denna artikel förser er med utförlig information som belyser möjligheterna kring GreenManager, Air-Sites välutvecklade styrsystem för luftbehandlingsaggregat.

I nästa del kommer vi att berätta om många av de utbyggnadsmöjligheter och tilläggsfunktioner GreenManager klarar av.

 Använd länkarna nedan för att läsa andra avsnitt i artikelserien:

1. Inledning
2. GreenManager - Air-Sites avancerade styrsystem
3. GreenManager - Ett helhetskoncept
4. BoxManager förenar funktioner mellan separata fläktar
5. BlueManager förreglar fastighetens värmesystem
6. Sammanfattning

Nyhetsarkiv

Välkommen till NIBE AirSites nyhetsarkiv!

Klicka på en nyhetsrubrik i menyn för att visa respektive nyhet.