NIBE Group

Nyhetsarkiv

Air-Site kommer under nästa vecka lansera en artikelserie i fyra delar som beskriver fördelarna med våra smarta styrsystem. Vi vill lyfta fram enkelheten, skalbarheten och unika funktioner som är utmärkande för Air-Sites tekniska lösningar.

BoxManager från Air-Site


Vi kommer att börja med grundfunktionerna och de allmänna möjligheterna med GreenManager, Air-Sites styrsystem för luftbehandlingsaggregat.

Nästa del av artikelserien kommer att behandla tilläggsfunktioner där vi ger en fördjupad inblick i olika typer av extern brandhantering såsom brandspjäll, rökdetektorer m.m. och hur man på ett enkelt sätt bygger in detta i slutkundens överordnade system.

Vidare kommer vi att berätta om separata fläktsystem och enskilda fläktar samt hur man väver ihop dessa i en samlad funktion.

I sista avsnittet av artikelserien presenterar vi Air-Sites styrfunktioner för behandling av varmvatten, kallvatten, radiatorer och andra typer av värmesystem. Detta hanteras av det senaste tillskottet i Manager-serien, BlueManager. 

 

 

 Använd länkarna nedan för att läsa andra avsnitt i artikelserien:

1. Inledning
2. GreenManager - Air-Sites avancerade styrsystem
3. GreenManager - Ett helhetskoncept
4. BoxManager förenar funktioner mellan separata fläktar
5. BlueManager förreglar fastighetens värmesystem
6. Sammanfattning

Nyhetsarkiv

Välkommen till NIBE AirSites nyhetsarkiv!

Klicka på en nyhetsrubrik i menyn för att visa respektive nyhet.