NIBE Group

Nyhetsarkiv

GreenMaster-XXL-5-R Trycktest

Vi har trycktestat vår GreenMaster-XXL-5 komplett med färdigmonterat elkablage. Resultatet av testerna uppvisar täthetsklass B. Skarvar mellan modulerna är fullständigt täta. Komplicerade detaljer som dörrar och hörn tätas och stabiliseras genom effektiv klämtätning.

Täthetstester av denna typ kommer att ske på varje aggregat tills vi är trygga med att aggregaten som levereras från Air-Site alltid håller högsta kvalitet. Kunder tar ofta för givet att samtliga aggregat som levereras till svenska entreprenader per automatik är täta. Så är inte fallet, oavsett Eurovent-certifiering eller ej.

I samband med framtagandet av vårt nya hölje har vi lärt oss att det är mycket svårt att bygga ett tätt luftbehandlingsaggregat, men med rätt metoder kan vi åstadkomma ett väldigt tillfredställande resultat.

Air-Site levererar mer än 1500 st aggregat per år innehållande färdig styrutrustning och EC-motorer.

Ni kan känna er trygga när Ni köper produkter av Air-Site! Vi tar fullt ansvar för varje leverans.

Nyhetsarkiv

Välkommen till NIBE AirSites nyhetsarkiv!

Klicka på en nyhetsrubrik i menyn för att visa respektive nyhet.