NIBE Group

Nyhetsarkiv

BoxMaster är en komplett maskin – Lägg matning på arbetsbrytaren, slå på strömmen och kör! Helt förprogrammerad från fabrik. Konstant tryck eller flöde, Fläkt i drift-funktion vid brand. Tillbehör som filter, brand-bypass och återvinningsbatteri.
BoxMaster - Direktdriven enkelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar och kåpa.

BoxMaster är ljud- och kondensisolerad på samtliga sidor med 50 mm mineralull och är lämplig för t.ex. installation på vind där fläktens in- och utlopp ansluts till kanal. Fläkthjul och motor sitter på en öppningsbar lucka, vilket underlättar rengöring och ger möjlighet att komma åt kanalen. Levereras komplett med vibrationsdämpat stativ samt dukstos på in- och utlopp. Inloppskonan är försedd med flödesmätaruttag. Reglering för tryck eller flöde levereras som standard. Smart styrsystem med möjlighet att lägga in rökdeckare samt matning av brandställdon med återkoppling och motionering av spjällmotor.

Nyhetsarkiv

Välkommen till NIBE AirSites nyhetsarkiv!

Klicka på en nyhetsrubrik i menyn för att visa respektive nyhet.