NIBE Group

Nyhetsarkiv

Den 24 november 2010 arrangerar Näringsdepartementet och IT&Telekomföretagen/Almega ett IT-seminarium för ett grönare samhälle. Seminariet kommer att kretsa kring hur IT- och telekomlösningar i praktiken kan samverka i utformningen av den hållbara staden och dess funktioner.

Ewa Thorslund, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, har ställt fyra frågor till Chatarina Holmberg, miljöchef Telenor Sverige.

Telenor har genomfört ett test/projekt med att genom så kallad, frikyla minska energiförbrukningen i basstationer. Vad innebär det helt?
Genom samarbete med teknikföretaget Air-Site har vi under flera års tid experimenterat fram en optimal modell för att kyla basstationer med hjälp av omgivande luft.

Vilka resultat har ni uppnått?
Minskat energiförbrukningen med hälften, i vissa fall mer och även minskat ljudnivån på anläggningen. Vi prövar också att leverera överskottsvärme till fastighetsägare.

Är detta något som ni kommer att vidareutveckla/arbeta vidare med?
Ja, vi kommer att vidareutveckla styrning och övervakning på systemen samt tillvaratagande av överskottsvärme. Vi jobbar även med de stora datahallarna.

Är ni ensamma om denna typ av insats?
Nej, även andra operatörer använder sig av detta i dag men Telenor har varit pådrivande för att vidareutveckla kylprodukterna.

Nyhetsarkiv

Välkommen till NIBE AirSites nyhetsarkiv!

Klicka på en nyhetsrubrik i menyn för att visa respektive nyhet.