NIBE Group

Nyhetsarkiv

Effektivt Ett mekaniskt filtermaterial med jonisering ger mycket hög avskiljningsgrad och lågt tryckfall. Den inkommande luften renas från partiklar, damm, pollen, sot etc till 95-100 procent. Luften blir mycket nära absolut ren, särskilt viktigt för renrum och teknikrum.

Energisnålt och tyst Med konventionell luftrening ökar energiförbrukningen på grund av tryckfallet i filteruppsättningen. Vår teknik ger lågt luftmotstånd och kräver inga bullrande fläktar.

Patenterat Det är patenterade teknik med jonisering och mekaniskt filter som ger filtret dess höga reningsgrad. Filtret är svensktillverkat och CE-märkt.

Tekniska data:
Reningsgrad 95%
Effektförbrukning <1W

Nyhetsarkiv

Välkommen till NIBE AirSites nyhetsarkiv!

Klicka på en nyhetsrubrik i menyn för att visa respektive nyhet.