NIBE Group

Nyhetsarkiv

Onsdagen den 24:e november arrangerade IT&Telekomföretagen tillsammans med Näringsdepartementet seminariet "IT för ett grönare samhälle" i Stockholm. Air-Site omnämns i rapporten "IT och energieffektivisering i Sverige", som Näringsdepartementet sammanställt efter seminariet:

"Telenor har genom samarbete med teknikföretaget Air-Site genomfört ett utvecklingsprojekt med att genom så kallad frikyla minska energiförbrukningen i basstationer. Basstationen kyls med hjälp av omgivande luft. Kortfattat bygger tekniken på att luften tas in och trycks ut igen mycket långsamt. Det gör att turbulens undviks, mindre damm bildas och därför krävs det även mindre filter. Satsningen har redan påvisat en halverad energiförbrukning. Dessutom kan ljudnivån minskas.

Företaget satsar nu på att genom ytterligare styrning och övervakning kunna leverera överskottsvärme till kringliggande fastighetsägare när basstationen är belägen inomhus. Potentialen är stor i och med förekomsten av många basstationer och i dessa höga energikostnader. Detta är också en teknik som med fördel skulle kunna användas i serverrum."

Hela rapporten kan laddas hem på denna länk »

Nyhetsarkiv

Välkommen till NIBE AirSites nyhetsarkiv!

Klicka på en nyhetsrubrik i menyn för att visa respektive nyhet.