NIBE Group

Styrentreprenad

Backa Red

Backa Röd - Air-Site

Backa Röds Pärlor was a major construction project for the residential property company Bostads AB Poseidon involving 140 new apartments divided in 5 low-energy buildings. NIBE AirSite supplied all Air Handling Units (GreenMaster-@). NIBE AirSite was also subcontractor for the control systems. Radiator heat regulation, apartment temperature measuring, exhaust fan regulation, fire damper and smoke detector monitoring was some of the constituent features of the project, which ran between 2013-2015.

Backa Röd

Backa Röd - Air-Site

Backa Röds Pärlor var ett omfattande byggprojekt för Bostads AB Poseidon med 140 st nya lägenheter fördelade i 5 st lågenergihus. NIBE AirSite levererade samtliga luftbehandlingsaggregat (GreenMaster-@) och var även styrentreprenör för byggnaderna. Värmereglering radiatorshunt, mätning av lägenhetstemperaturer, hantering av brandspjäll/rökdetektorer och styrning/övervakning av krypgrundsfläktar är några av de ingående funktionerna i projektet, som pågick mellan 2013-2015.

Frånluftsvärmepumpar

Från och med 2019 höjer Boverket sina krav på energihushållning i fastigheter, vilket ställer landets fastighetsägare inför en tuff utmaning. Till fastigheter där det idag finns frånluftsventilation utan återvinning, är NIBE AirSites GreenMaster HP den trygga och tysta lösningen.

Genom ett samarbete med NIBE har vi tagit fram en fantastisk energibesparande lösning, med fokus på trygghet och låga ljudnivåer. Med kylmoduler från välkända NIBE, inkapslade i maximal ljudisolerande och vibrationsdämpande isolering, och högkvalitativa ventilationsaggregat från NIBE AirSite, så är GreenMaster HP lösningen för dig som vill ha ett tryggt och tyst energibesparande.

GreenMaster HP skiss

Dokumentation GreenMaster HP


  Benämning Uppladdad
Ladda ner IHB IHB GreenMaster-HP 12, 16 (SE) 2020-12-07
Ladda ner användarmanual IHB GreenMaster-HP 12/12, 16/12, 16/15, 16/20, 16/30 (SE) 2020-05-29
Ladda ner Transport- och installationsmanual OHB GreenMaster-HP 12, 16 (SE) 2017-10-04
Ladda ner MODBUS register lista OHB GreenMaster-HP 12/12 (SE) 2017-10-04
Ladda ner MODBUS register lista OHB GreenMaster-HP 16/12, 16/15, 16/20, 16/30 (SE) 2017-10-04

Referenser

NIBE AirSite AB har levererat flera tusen fläktar och aggregat sedan företaget startades.

I denna referensavdelning vill vi visa upp några av våra höjdpunkter och milstolpar genom åren.