NIBE Group

Styrentreprenad

Backa Red

Backa Röd - Air-Site

Backa Röds Pärlor is a major construction project for the residential property company Bostads AB Poseidon involving 140 new apartments divided in 5 low-energy buildings. Air-Site has supplied all air handling units (GreenMaster-@). Air.Site is also subcontractor for the control systems. Radiator heat regulation, apartment temperature measuring, exhaust fan regulation, fire damper and smoke detector monitoring are some of the constituent features of the project, which runs between 2013-2015.

Backa Röd

Backa Röd - Air-Site

Backa Röds Pärlor är ett omfattande byggprojekt för Bostads AB Poseidon som innebär 140 st nya lägenheter fördelade i 5 st lågenergihus. Air-Site har levererat samtliga luftbehandlingsaggregat (GreenMaster-@) och är även styrentreprenör för byggnaderna. Värmereglering radiatorshunt, mätning av lägenhetstemperaturer, hantering av brandspjäll/rökdetektorer och styrning/övervakning av krypgrundsfläktar är några av de ingående funktionerna i projektet, som pågår mellan 2013-2015.

Frånluftsvärmepumpar

Från och med 2019 höjer Boverket sina krav på energihushållning i fastigheter, vilket ställer landets fastighetsägare inför en tuff utmaning. Till fastigheter där det idag finns frånluftsventilation utan återvinning, är Air-Sites GreenMaster HP den trygga och tysta lösningen.

Genom ett samarbete med NIBE har Air-Site tagit fram en fantastisk energibesparande lösning, med fokus på trygghet och låga ljudnivåer. Med kylmoduler från välkända NIBE, inkapslade i maximal ljudisolerande och vibrationsdämpande isolering, och högkvalitativa ventilationsaggregat från Air-Site, så är GreenMaster HP lösningen för dig som vill ha ett tryggt och tyst energibesparande.

GreenMaster HP skiss

Dokumentation GreenMaster HP


  Benämning Uppladdad
Ladda ner användarmanual IHB GreenMaster-HP (SE) 2019-02-12
Ladda ner Transport- och installationsmanual OHB GreenMaster-HP VP-del 12, 16 (SE) 2017-10-04
Ladda ner MODBUS register lista OHB GreenMaster-HP VP-del 12-12 (SE) 2017-10-04
Ladda ner MODBUS register lista OHB GreenMaster-HP VP-del 16-12, 16-15, 16-20, 16-30 (SE) 2017-10-04

Referenser

Air-Site har levererat flera tusen fläktar och aggregat sedan företaget startades.

I denna referensavdelning vill vi visa upp några av Air-Sites höjdpunkter och milstolpar från den senaste tiden.