NIBE Group

Luftbehandlingsaggregat

Årets Bästa Renoveringsprojekt

Leverantör till Årets Bästa Renoveringsprojekt 2018

NIBE AirSite levererade ventilationsaggregaten till Årets Bästa Renoveringsprojekt 2016, då till projektet Backa Röds Pärlor.

I år tilldelades Familjebostäder priset för projektet Tellusgatan i Bergsjön, dit NIBE AirSite levererade 6 st GreenMaster-XXL ventilationsaggregat med dubbla plattvärmeväxlare.

Tellusgatan i Bergsjön
Tellusgatan i Bergsjön. Foto: Familjebostäder

Vi är glada och stolta över att vara en del av fastighetsbranschens utvecklings- och hållbarhetsarbeten, och extra glada att vi nu är en del av det för andra gången.

Vill ni veta mer om Årets Bästa Renoveringsprojekt? Läs mer på SABOs hemsida och Familjebostäders pressmeddelande om SABOs utmärkelse.

Backa Red

Backa Röd - Air-Site

Backa Röds Pärlor was a major construction project for the residential property company Bostads AB Poseidon involving 140 new apartments divided in 5 low-energy buildings. NIBE AirSite supplied all Air Handling Units (GreenMaster-@). NIBE AirSite was also subcontractor for the control systems. Radiator heat regulation, apartment temperature measuring, exhaust fan regulation, fire damper and smoke detector monitoring was some of the constituent features of the project, which ran between 2013-2015.

Backa Röd

Backa Röd - Air-Site

Backa Röds Pärlor var ett omfattande byggprojekt för Bostads AB Poseidon med 140 st nya lägenheter fördelade i 5 st lågenergihus. NIBE AirSite levererade samtliga luftbehandlingsaggregat (GreenMaster-@) och var även styrentreprenör för byggnaderna. Värmereglering radiatorshunt, mätning av lägenhetstemperaturer, hantering av brandspjäll/rökdetektorer och styrning/övervakning av krypgrundsfläktar är några av de ingående funktionerna i projektet, som pågick mellan 2013-2015.

Domus Medica och IKEA, Island

GreenMaster på IKEA i Reykjavik

NIBE AirSite's första GreenMaster-ordrar till Island bestod av en dubbelleverans (FTX-aggregatet GreenMaster-@ samt GreenMaster-M-F) till den Isländska entreprenören Proventa, som utförde ventilationsarbeten på möbelvaruhuset IKEA samt läkarmottagningen Domus Medica i Reykjavík.

GreenMaster - Sammanfattning

Flow Chart with Customer designations

 • Flödesbild, skyltar och dokumentation projektanpassas efter kundens önskemål (se ovan)
 • Modbus TCP = Smart DUC
 • Manodo-kompetens inom aggregatleveransen
 • Magnelis (C5) filtergolv TF
 • Åldersbeständiga tryckslangar
 • Filtertryck i display (Pa)
 • Filter tätas mot aggregatram
 • Stabila ställbara fötter
 • Greenmaster-XXL (Dubbla plattvärmeväxlare)
  • Enklare rengöring
  • Sektionsavfrostning med höst- och vårfunktion = jämnare temperaturreglering
 • Servicevänlig placering av apparatlåda och kablage
 • Rekommenderas av Sunda Hus
 • Möjlighet till inkoppling av rökdetektorer och externa brandspjäll med återföring till apparatlåda
 • Sex tryckgivarmätningar standard (2 x Filter, 2 x Kanal, 2 x Fläktar)
 • Hög verkningsgrad
 • Hög kvalitet

GreenMaster C-T - Tilluftsaggregat

Tilluftsaggregat från Air-Site

Air-Sites luftbehandlingsaggregat GreenMaster-C-T är ett rent tilluftsaggregat med möjlighet till eftervärmning genom ett inbyggt värmebatteri. Vätskeblandningen i batteriet är oftast av etylalkohol, men kan även levereras med andra medier.

Läs mer om GreenMaster-C-T och Air-Sites andra luftbehandlingsaggregat i produktkatalogen under fliken "Mer information", bland dokumentationen nedanför eller kontakta Air-Site för offertförfrågan.

 

Dokumentation GreenMaster C-T


  Benämning Uppladdad
Ladda ner användarmanual GreenMaster Användarmanual 2017.1 (SE) 2017-02-24
Ladda ner transport- och installationmanual GreenMaster Transport- och installationmanual 2017.1 (SE) 2017-02-17
Ladda ner servicemanual GreenMaster Servicemanual 2017.1 (SE) 2017-02-17

 

Nedladdningsbara programfiler


  Benämning Uppladdad
Ladda ner setupformulär Mjukvara för GMC-T v1.02 2017-12-16
Ladda ner Visual Viewer Visual Viewer v1.0 (Installationsprogram för setupformulär) 2017-02-17

GreenMaster XXL - Dubbel plattvärmeväxlare

Dubbel plattvärmeväxlare från NIBE AirSite

NIBE AirSites luftbehandlingsaggregat GreenMaster-XXL använder två plattvärmeväxlare i serie, vilket innebär mycket hög verkningsgrad. Tilluften får en rak ström genom växlarna och passerar sedan de viktiga sektionsavfrostningsspjällen. Frånluften regleras via ett förbigångsspjäll över värmeväxlarna och går vertikalt i två steg genom växlarna vid värmebehov. Detta innebär effektivare kondensering än vad traditionella motströmsväxlare klarar av. Rengöring av växlarnas frånluftsdel underlättas med denna layout.

GreenMaster-XXL överför ingen lukt mellan frånluft och tilluft.

Levereras med sektionsavfrostning som standardfunktion.

Läs mer om GreenMaster-XXL och NIBE AirSites andra luftbehandlingsaggregat i produktkatalogen under fliken "Mer information", bland dokumentationen nedanför eller kontakta NIBE AirSite för offertförfrågan.

Dokumentation GreenMaster XXL


  Benämning Uppladdad
Ladda ner Transport- och installationsmanual IHB GreenMaster Transport- och Installationsmanual (SE) 2020-10-14
Ladda ner GreenMaster Användarmanual OHB GreenMaster Användarmanual (SE) 2020-10-14
Ladda ner Servicemanual SEM GreenMaster Servicemanual (SE) 2020-10-14
Ladda ner MODBUS register lista GreenMaster MODBUS TCP Register List GMA/GMXXL v25 (ENG) 2020-12-04

Kundanpassade luftbehandlingsaggregat

Kundanpassade Luftbehandlingsaggregat

NIBE AirSite bygger kundanpassade luftbehandlingsaggregat efter kundens behov. De levereras i en lätt flyttbar design eller helt omonterade.

Luftbehandlingsaggregaten i GM-S-serien är mycket flexibla. Välj funktionella enheter själv för önskad funktion och prestanda. Modulskåp anpassar sig till varje kombination.

Beroende på önskad funktion kan luftbehandlingsaggregaten erhållas i en eller två våningar. De kan även levereras som kompletta enheter eller delas upp i större eller mindre block.

Varje enhet kan kompletteras för utomhusbruk. Inspektionssidan kan därför också förses med tjänsteentré.

Luftbehandlingsaggregat

NIBE AirSites luftbehandlingsaggregat GreenMaster finns i 13 st standardstorlekar och levereras med energieffektiva, miljövänliga EC-motorer. Luftflöden från 0,1 m3/s till 16 m3/s på våra standardmodeller. Kundanpassade luftbehandlingsaggregat (GM-S) kan konstrueras för ännu högre flöden. Spjäll, filter aggregathölje m.m. enligt produktkatalogen under fliken "Mer information".

Brandfunktioner

Alla aggregat från NIBE AirSite kan hantera upp till 15 stycken spjällmoduler kopplade via SIOX-fältbuss vilket ger varje styrenhet möjlighet att styra upp till 30 stycken brandspjäll. Detta är en standardfunktion i NIBE AirSites programvara och det enda som tillkommer är spjällmoduler, vilket kan innebära stora besparingar mot att ha ett separat styrsystem för brandfunktioner.

Följ NIBE AirSites snabbvalsdiagram för att snabbt och räkna ut vilken GreenMaster-storlek som passar bäst för Ert projekt. Beräkningar och aggregatdata erhålls via NIBE AirSites aggregatvalsprogram Air-Site GreenMaster Application. Ladda ner programmet här »

Luftbehandlingsaggregat diagram

Näverlursgatan Etapp 1

Näverlursgatan

Bild: Serneke

NIBE AirSite levererade 2 st luftbehandlingsaggregat av typen GreenMaster-XXL-6 (dubbla plattvärmeväxlare) till första etappen av upprustningen av Näverlursgatan. Slutkunden är Bostads AB Poseidon, totalentreprenör Serneke och ventilationsentreprenör Ventilationsgruppen i Bohuslän AB.

Versionshistorik T03-3_GMA

 

Version T03-3_GMA_2.5.5.6
Publicerad BETA (Ej publicerad ännu)
Språk FW -
Språk DFF -
Nyheter -
Ändringar Prioritering av temperaturreglering framför frysskyddsregulator
Den vanliga temperaturregulatorn tvingas att vara prioriterande över frysskyddsregulatorn, så att det inte kan finnas risk att frysskyddsregulatorn varmhåller batteriet till ett lägre temperaturbörvärde än önskat börvärde.

Filtreringstid på tryckgivare via Modbus RTU
För att förenkla tidshanteringen för slutanvändaren är ingångsfiltreringen nu angett i sekunder istället för steg 0-15. 

Version T03-3_GMA_2.5.5.5
Publicerad BETA (Ej publicerad ännu)
Språk FW -
Språk DFF -
Nyheter Filtreringstid på tryckgivare via Modbus RTU
Funktionsuppdateringen innehåller nya val där ingångsfiltreringen för respektive RTU-givare kan justeras med hjälp av en fördröjningsparameter (0-15), för att värdet skall stabiliseras bättre.
Ändringar -

Version T03-3_GMA_2.5.5.4
Publicerad 2019-09-25
Språk FW SE, EN
Språk DFF SE
Nyheter Frysskyddsregulator
Denna programversion innehåller en helt ny frysskyddsregulator med parametrar för P-band och I-tid. Detta för att varmhållningen av H.BT1 skall hållas jämnare. Frysskyddsregulatorn övertar reglering av H.BT1 om aktuell temperatur vid H.BT1 understiger frysskyddslarmgräns+offset till start av värme. När frysskyddsregulatorn är till, reglerar H.QN1 att upprätthålla ett önskat börvärde för H.BT1.
Varmhållning av H.BT1 vid stoppat aggregat
Denna programversion startar även frysskyddsregulatorn om temperaturen vid H.BT1 understiger frysskyddslarmgräns+offset till start av värme, vid stoppat aggregat.

Nytt funktionsval för återluftsdrift
Via rumstemperatur BT2.
Ändringar -

Version T03-3_GMA_2.5.5.3
Publicerad 2019-09-20
Språk FW SE
Språk DFF SE
Nyheter Val av frysskyddsregulator samt varmhållning vid stoppat aggregat
Testversion för de nya funktionerna som skall lanseras inom kort.

Nytt funktionsval för återluftsdrift
Testversion för de nya funktionerna som skall lanseras inom kort.

Ingångskälla för temperaturgivare T.BT2
Från och med denna version går det att läsa in temperaturvärdet för T.BT2 via samma Modbus-register som utetemperatur BT1.
Ändringar -

Versionshistorik T03-3_GMXXL

 

Version T03-3_GMXXL_2.8.0.2
Publicerad Under utveckling
Nyheter Frysskyddsregulator
Denna programversion innehåller en helt ny frysskyddsregulator med parametrar för P-band och I-tid. Detta för att varmhållningen av H.BT1 skall hållas jämnare. Frysskyddsregulatorn övertar reglering av H.BT1 om aktuell temperatur vid H.BT1 understiger frysskyddslarmgräns+offset till start av värme. När frysskyddsregulatorn är till, reglerar H.QN1 att upprätthålla ett önskat börvärde för H.BT1.

Varmhållning av H.BT1 vid stoppat aggregat
Denna programversion startar även frysskyddsregulatorn om temperaturen vid H.BT1 understiger frysskyddslarmgräns+offset till start av värme, vid stoppat aggregat.

Filtreringstid på tryckgivare via Modbus RTU
Funktionsuppdateringen innehåller nya val där ingångsfiltreringen för respektive RTU-givare kan justeras med hjälp av en fördröjningsparameter (angett i sekunder), för att värdet skall stabiliseras bättre.
Ändringar Prioritering av temperaturreglering framför frysskyddsregulator
Den vanliga temperaturregulatorn tvingas att vara prioriterande över frysskyddsregulatorn, så att det inte kan finnas risk att frysskyddsregulatorn varmhåller batteriet till ett lägre temperaturbörvärde än önskat börvärde.

Version T03-3_GMXXL_2.8.0.1
Publicerad 2019-09-12
Nyheter Behovsanpassad sektionsavfrostning
Funktionsuppdateringen innebär att sektionsavfrostningen startar när tryck F.BP3 överstiger inställt värde (nytt) samtidigt som utetemperaturen understiger inställt värde (befintligt). Tidigare startade sektionsavfrostningen enbart när utetemperaturen understeg inställt värde.
T03-3_GMXXL_2801_1

Stöd för Modbus RTU-avläsning av ny fläkttyp
Fläktar av typ Nicotra Gebhardt finns nu med som val i RTU-avläsningen.
T03-3_GMXXL_2801_2
Ändringar Automatisk återgång av C-larm
Larmtyp C återgår nu alltid automatiskt.

Version T03-3_GMXXL_2.8.0.0
Publicerad 2019-08-15
Nyheter -
Ändringar Versionsnummerhantering
För att versionsnumret skall presenteras korrekt i DFF har detta kortats ned så att det numera presenteras enligt principen "T03-3_GMXXL_2800".
T03-3_GMXXL_2800_1

Version T03-3_GMXXL_2.7.0.1
Publicerad 2019-06-12
Nyheter -
Ändringar Borttaget av val av polaritet för digitalutgång DO-7 (F.QM2)
Omvänd polaritet för F.QM2 är inte längre möjligt att välja. Spjället skall alltid vara kopplat så att det är öppet i strömlöst/larmande tillstånd.

Version T03-3_GMXXL_2.7.0.0
Publicerad 2019-05-22
Nyheter -
Ändringar Borttaget val av brandlarm via AI-3, AI-4, AI-5 samt Y03
Det är nu inte längre möjligt att använda analogingångarna AI-3, AI-4 och AI-5 som brandlarmsingångar. Det finns fortfarande möjlighet via analogingång AI-6, som är avsedd att användas för "brandlarm i tilluft". Separat brandlarmsingång via Y03 är också borttagen.

Testsekvenser borttagna
Testmenyn för olika driftlägen är borttagen då den inte längre uppfyller sin funktion och har inte uppdaterats på flera år.

Version T03-3_GMXXL_2.6.9.1
Publicerad 2019-05-15
Nyheter RTU-larm
Lagt in C-larm "RTU-larm", som aktiveras vid kommunikationsfel mot Modbus RTU-givare.

Fast utstyrning av 0...10V-signal till fläktar vid RTU-larm
Om någon av Modbus RTU-givarna T.BF1, T.BP1, F.BF1 eller F.BP1 förlorar RTU-kommunikation forceras fläktar att gå på förbestämd hastighet i de nya parametrarna på respektive fläkt-flik i DFF.

RTU-kommunikation mot fläktar
RTU-kommunkation för SFP-beräkning aktiveras numera endast då båda fläktarna har en definierad RTU-adress som är högre än 0. Om någon av fläktarna anges med adress 0 inaktiveras RTU-kommunikation mot båda fläktar.
Ändringar Borttaget val av brandlarm via AI-3, AI-4, AI-5 samt Y03
Det är nu inte längre möjligt att använda analogingångarna AI-3, AI-4 och AI-5 som brandlarmsingångar. Det finns fortfarande möjlighet via analogingång AI-6, som är avsedd att användas för "brandlarm i tilluft". Separat brandlarmsingång via Y03 är också borttagen.

Testsekvenser borttagna
Testmenyn för olika driftlägen är borttagen då den inte längre uppfyller sin funktion och inte uppdaterats på flera år.

Version T03-3_GMXXL_2.6.9.0
Publicerad 2019-04-08
Nyheter Första officiella mjukvaran för GreenMaster-XXL med T03-3
Mjukvaran är baserad på T03-2_GMXXL_2.68.

EnergyMaster
Denna programvara har stöd för Modbus RTU-kommunikation mellan logikenhet T03-3 och aggregatets fläktar, samt har möjlighet till SFP-beräkning till samtliga modeller som stödjer detta.

Externt lokalt brandlarm via SIOX

Lagt in C-larm "Ext.SX Brand", som aktiveras när det är ett aktivt lokalt brandlarm i en sektion som inte är kopplad till det centrala brandlarmet. Detta för att aggregatet inte skall försättas i brandläge för varje lokal brandenhet.
Ändringar -

Referenser

NIBE AirSite AB har levererat flera tusen fläktar och aggregat sedan företaget startades.

I denna referensavdelning vill vi visa upp några av våra höjdpunkter och milstolpar genom åren.