NIBE Group

Fjärrvärme

Frånluftsvärmepumpar

Från och med 2019 höjer Boverket sina krav på energihushållning i fastigheter, vilket ställer landets fastighetsägare inför en tuff utmaning. Till fastigheter där det idag finns frånluftsventilation utan återvinning, är Air-Sites GreenMaster HP den trygga och tysta lösningen.

Genom ett samarbete med NIBE har Air-Site tagit fram en fantastisk energibesparande lösning, med fokus på trygghet och låga ljudnivåer. Med kylmoduler från välkända NIBE, inkapslade i maximal ljudisolerande och vibrationsdämpande isolering, och högkvalitativa ventilationsaggregat från Air-Site, så är GreenMaster HP lösningen för dig som vill ha ett tryggt och tyst energibesparande.

GreenMaster HP skiss

Dokumentation GreenMaster HP


  Benämning Uppladdad
Ladda ner användarmanual IHB GreenMaster-HP 12/12, 16/12, 16/15, 16/20, 16/30 (SE) 2020-05-29
Ladda ner Transport- och installationsmanual OHB GreenMaster-HP 12, 16 (SE) 2017-10-04
Ladda ner MODBUS register lista OHB GreenMaster-HP 12/12 (SE) 2017-10-04
Ladda ner MODBUS register lista OHB GreenMaster-HP 16/12, 16/15, 16/20, 16/30 (SE) 2017-10-04

Referenser

NIBE AirSite AB har levererat flera tusen fläktar och aggregat sedan företaget startades.

I denna referensavdelning vill vi visa upp några av våra höjdpunkter och milstolpar genom åren.