NIBE Group

Frånluftsvärmepump för flerbostadshus

Frånluftsvärmepumpar

Från och med 2019 höjer Boverket sina krav på energihushållning i fastigheter, vilket ställer landets fastighetsägare inför en tuff utmaning. Till fastigheter där det idag finns frånluftsventilation utan återvinning, är NIBE AirSites GreenMaster HP den trygga och tysta lösningen.

Genom ett samarbete med NIBE har vi tagit fram en fantastisk energibesparande lösning, med fokus på trygghet och låga ljudnivåer. Med kylmoduler från välkända NIBE, inkapslade i maximal ljudisolerande och vibrationsdämpande isolering, och högkvalitativa ventilationsaggregat från NIBE AirSite, så är GreenMaster HP lösningen för dig som vill ha ett tryggt och tyst energibesparande.

GreenMaster HP skiss

Dokumentation GreenMaster HP


  Benämning Uppladdad
Ladda ner IHB IHB GreenMaster-HP 12, 16 (SE) 2020-12-07
Ladda ner användarmanual IHB GreenMaster-HP 12/12, 16/12, 16/15, 16/20, 16/30 (SE) 2020-05-29
Ladda ner Transport- och installationsmanual OHB GreenMaster-HP 12, 16 (SE) 2017-10-04
Ladda ner MODBUS register lista OHB GreenMaster-HP 12/12 (SE) 2017-10-04
Ladda ner MODBUS register lista OHB GreenMaster-HP 16/12, 16/15, 16/20, 16/30 (SE) 2017-10-04

GreenMaster HP - Frånluftsvärmepump

GreenMaster HP är uppbyggd i 2 våningar och 6 moduler, vilket medför flexibel placering av aggregat när det är ont om utrymme. Nedan ser ni de varianter som vi erbjuder som standard.

Saknar fastigheten utrymme inomhus så finns utomhusutförande till GreenMaster HP Compact och GreenMaster C-F för installation på taket.


GreenMaster HP Compact

En kompakt lösning där frånluftsventilationsenheten och värmepumpsenheten är sammanbyggda i en fabriksmonterad enhet och köldbärarrören är färdigkopplade inne i aggregatet. Om höjden tillåter och det är möjligt att placera allt på samma ställe så är Compact att föredra.

Övervåning
Undervåning
GreenMaster hölje Inverterstyrd 12 eller 16 kW
Filter On/off-styrd 12, 15, 20 eller 30 kW
Kylbatteri (brine) Air-Site myUpway
Fläkt i drift (brand) Ventiler, rör, isolering, pumpar m.m.
Avluftsfläkt  


GreenMaster C-F med separat värmepump

En lösning för vindar med lågt i tak och med frånluftsventilation. Värmepumpen placeras i undercentralen, vilket ger en fördel för serviceteknikerna med färre enheter på vinden att utföra servicearbete på.

Övervåning
Separat modul
GreenMaster hölje F1155-12, -16
Filter F1345-24, -30, -40, -60
Kylbatteri (brine)

Inklusive styrenhet för uppkoppling till molntjänst

Fläkt i drift (brand) Utföres på plats                
Avluftsfläkt Ventiler, rör, isolering, pumpar m.m.
GreenManager Påfyllnad
  Igångkörning


GreenMaster HP Compact Low

En lösning för vindar med lågt i tak där frånluftsventilationsenheten och värmepumpsenheten får plats på vinden. Enheterna placeras bredvid varandra, vilket ger en relativt kort röranslutning för brinelösningen.

Separat aggregat Separat modul
GreenMaster hölje Inverterstyrd 12 eller 16 kW
Filter On/off-styrd 12, 15, 20 eller 30 kW
Kylbatteri (brine) Air-Site myUpway
Fläkt i drift (brand) Utföres på plats
Avluftsfläkt Ventiler, rör, isolering, pumpar m.m.
  Påfyllnad
  Igångkörning

Referenser

NIBE AirSite AB har levererat flera tusen fläktar och aggregat sedan företaget startades.

I denna referensavdelning vill vi visa upp några av våra höjdpunkter och milstolpar genom åren.