NIBE Group

Frånluftsvärmepump

GreenMaster C - Batterivärmeväxlare

Frånluftsaggregat med återvinning från Air-Site

NIBE AirSites luftbehandlingsaggregat GreenMaster-C finns både som frånluftsaggregat och tilluftsaggregat.

Applikationer inkluderar:

* GreenMaster C-F Frånluftsaggregat kopplat mot GreenMaster C-T Tilluftsaggregat för batteriåtervinning.

* GreenMaster C-F Frånluftsaggregat kopplat mot värmepump för värmeåtervinning. NIBE AirSite kan leverera NIBE värmepumpar för en komplett installation med samverkande styrsystem.

* GreenMaster C-F Frånluftsaggregat eller GreenMaster C-T Tilluftsaggregat i garage med reglering kopplad till CO-givare.

* GreenMaster C-T Kylaggregat med DX-batteri kopplat mot extern kylmaskin.

GreenMaster C utrustas med NIBE AirSites GreenManager styrsystem för enkel uppkoppling till överordnade SCADA-system via Modbus TCP.

Läs mer om GreenMaster C och NIBE AirSites andra luftbehandlingsaggregat i produktkatalogen under fliken "Mer information", bland dokumentationen nedanför eller kontakta NIBE AirSite för offertförfrågan.

 

Dokumentation GreenMaster C-F


  Benämning Uppladdad
Ladda ner användarmanual GreenMaster Användarmanual 2017.1 (SE) 2017-02-24
Ladda ner transport- och installationmanual GreenMaster Transport- och installationmanual 2017.1 (SE) 2017-02-17
Ladda ner servicemanual GreenMaster Servicemanual 2017.1 (SE) 2017-02-17
Ladda ner MODBUS register lista GreenMaster MODBUS TCP Register List GMC-F v11 (ENG) 2019-05-24

 

Nedladdningsbara programfiler


  Benämning Uppladdad
Ladda ner setupformulär Mjukvara för GMC-F v2.93 2018-12-21
Ladda ner Visual Viewer Visual Viewer v1.0 (Installationsprogram för setupformulär) 2017-02-17

GreenMaster HP - Frånluftsvärmepump

GreenMaster HP är uppbyggd i 2 våningar och 6 moduler, vilket medför flexibel placering av aggregat när det är ont om utrymme. Nedan ser ni de varianter som vi erbjuder som standard.

Saknar fastigheten utrymme inomhus så finns utomhusutförande till GreenMaster HP Compact och GreenMaster C-F för installation på taket.


GreenMaster HP Compact

En kompakt lösning där frånluftsventilationsenheten och värmepumpsenheten är sammanbyggda i en fabriksmonterad enhet och köldbärarrören är färdigkopplade inne i aggregatet. Om höjden tillåter och det är möjligt att placera allt på samma ställe så är Compact att föredra.

Övervåning
Undervåning
GreenMaster hölje Inverterstyrd 12 eller 16 kW
Filter On/off-styrd 12, 15, 20 eller 30 kW
Kylbatteri (brine) Air-Site myUpway
Fläkt i drift (brand) Ventiler, rör, isolering, pumpar m.m.
Avluftsfläkt  


GreenMaster C-F med separat värmepump

En lösning för vindar med lågt i tak och med frånluftsventilation. Värmepumpen placeras i undercentralen, vilket ger en fördel för serviceteknikerna med färre enheter på vinden att utföra servicearbete på.

Övervåning
Separat modul
GreenMaster hölje F1155-12, -16
Filter F1345-24, -30, -40, -60
Kylbatteri (brine)

Inklusive styrenhet för uppkoppling till molntjänst

Fläkt i drift (brand) Utföres på plats                
Avluftsfläkt Ventiler, rör, isolering, pumpar m.m.
GreenManager Påfyllnad
  Igångkörning


GreenMaster HP Compact Low

En lösning för vindar med lågt i tak där frånluftsventilationsenheten och värmepumpsenheten får plats på vinden. Enheterna placeras bredvid varandra, vilket ger en relativt kort röranslutning för brinelösningen.

Separat aggregat Separat modul
GreenMaster hölje Inverterstyrd 12 eller 16 kW
Filter On/off-styrd 12, 15, 20 eller 30 kW
Kylbatteri (brine) Air-Site myUpway
Fläkt i drift (brand) Utföres på plats
Avluftsfläkt Ventiler, rör, isolering, pumpar m.m.
  Påfyllnad
  Igångkörning

Styrsystem

GreenMaster HP optimeras och kompletteras med en unik styrenhet, framtagen tillsammans med NIBE, som reglerar VS-kretsen utifrån en mängd givare. För att värmepumpens prestanda skall kunna nyttjas på bästa sätt, är styrningen a och o för att återvinna så mycket som möjligt i systemet. (Klicka för större bild)

GreenMaster HP flowchart

Referenser

Air-Site har levererat flera tusen fläktar och aggregat sedan företaget startades.

I denna referensavdelning vill vi visa upp några av Air-Sites höjdpunkter och milstolpar från den senaste tiden.