NIBE Group

Roterande värmeväxlare

GM-S - Kundanpassade luftbehandlingsaggregat

Kundanpassade Luftbehandlingsaggregat

GM-S är namnet på Air-Sites kundanpassade luftbehandlingsaggregat. Vi anpassar enheterna för att passa kundens behov. De levereras i en lätt flyttbar design eller helt omonterad.

Luftbehandlingsaggregaten i GM-S-serien är mycket flexibla. Välj funktionella enheter själv för önskad funktion och prestanda. Modulskåp anpassar sig till varje kombination.

Beroende på önskad funktion kan luftbehandlingsaggregaten erhållas i en eller två våningar. De kan även levereras som kompletta enheter eller delas upp i större eller mindre block.

Varje enhet kan kompletteras för utomhusbruk. Inspektionssidan kan därför också förses med tjänsteentré.

GreenMaster @ - Roterande värmeväxlare

Roterande värmeväxlare FTX från Air-Site

Air-Sites luftbehandlingsaggregat GreenMaster-@ använder en roterande värmeväxlare med mycket hög verkningsgrad. Byggmåttet och priset är de stora fördelarna gentemot Air-Sites storsäljare GreenMaster XXL.

GreenMaster-@ levereras som ett komplett luftbehandlingsaggregat med fläktar, växlare och filter förmonterade, redo för installation i fläktrum.

Läs mer om GreenMaster-@ och Air-Sites andra luftbehandlingsaggregat i produktkatalogen under fliken "Mer information", bland dokumentationen nedanför eller kontakta Air-Site för offertförfrågan.

 

Dokumentation GreenMaster @


  Benämning Uppladdad
Ladda ner användarmanual GreenMaster Användarmanual 2017.1 (SE) 2017-02-24
Ladda ner Transport- och installationsmanual GreenMaster Transport- och installationmanual 2017.1 (SE) 2017-02-17
Ladda ner Servicemanual GreenMaster Servicemanual 2017.1 (SE) 2017-02-17
Ladda ner MODBUS register lista GreenMaster MODBUS TCP Register List GMA/GMXXL v22 (ENG) 2018-08-31

 

Nedladdningsbara programfiler


  Benämning Uppladdad
Ladda ner setupformulär Mjukvara för GMA v2.49 (För aggregat med kontroller T03-2) 2018-12-21
Ladda ner setupformulär Mjukvara för GMA v2.5.5.7 (För aggregat med kontroller T03-3) 2019-10-14
Ladda ner Visual Viewer Visual Viewer v1.0 (Installationsprogram för setupformulär) 2017-02-17

Mekonomen Alingsås

GreenMaster-A-2 på Mekonomen

GreenMaster-@-2 från NIBE AirSite hanterar luftklimatet på verkstaden hos Mekonomen i Alingsås.

Rödjan

GreenMaster-XXL-8 i Göteborg

GreenMaster-XXL-8

Sommaren 2015 levererade NIBE AirSite luftbehandlingsaggregat av typ GreenMaster-XXL-8 till Saybolts laboratorium i Göteborg. Leveransen bestod också av ett kontorsaggregat med roterande värmeväxlare, GreenMaster-@-4.

Scalateatern

Scalateatern i Stockholm

scalateatern aggregat

När Scalateatern i Stockholm skulle renoveras under 2015 var det svårt att få plats med ett fullstort ventilationsaggregat. NIBE AirSite tillverkade ett kundanpassat GM-S-aggregat med roterande värmeväxlare för att spara så mycket plats som möjligt, samtidigt som verkningsgraden inte försämrades. 

Referenser

NIBE AirSite AB har levererat flera tusen fläktar och aggregat sedan företaget startades.

I denna referensavdelning vill vi visa upp några av våra höjdpunkter och milstolpar genom åren.